Hướng dẫn Upload trên Vipshare.co

Sau khi đăng nhập tài khoản vào Vipshare.co bạn sẽ được chuyển đến màn hình Dashboard

Để up file bạn click chuột vào Quản Lý File ở thanh menu phía trên bên góc trái màn hình

Click vào Upload File sau đó nhấn vào Upload your Files để up file lên tài khoản Vipshare.

Bạn cũng có thể tạo Forder để tiện cho việc quản lý File